Wednesday, January 19, 2011

Keutamaan mempelajari dan mengajar Al-Qur'an


a. Mendapatkan syafa'at di hari qiamat
Dari Abi Umamah ra, ia berkata : "Saya mendengar Rasulullah saw bersabda : 
"Bacalah oleh kamu sekalian Al-Qur'an, kerana sesungguhnya ia akan datang pada hari Qiamat sebagai penolong bagi para pembacanya."   (HR. Muslim)

b. Mendapatkan derajat yang tinggi
Dari Aisyah ra, ia berkata : Telah Rasulullah saw bersabda :
"Orang yang membaca Al-Qur'an dengan mahir, akan bersama-sama malaikat yang mulia lagi taat, dan yang membaca Al-Qur'an dengan terbata-bata dan merasa berat, maka dia mendapat dua pahala."   (HR. Bukhari)

c. Merupakan ciri keimanan seseorang
Dari Abu Musa Al-Asy'ari ra., ia berkata : Telah Rasulullah saw bersabda :
"Perumpamaan orang-orang mukmin yang membaca Al-Qur'an, bagaikan buah Utrujjah, harum baunya dan lazat rasanya. Dan perumpamaan orang mu'min yang tidak membaca Al-Qur'an, bagaikan buah kurma, tidak harum baunya dan rasanya manis. Perumpamaan orang munafik yang membaca Al-Qur'an, bagaikan bunga, haram baunya dan pahit rasanya. Dan orang munafiq yang tidak membaca Al-Qur'an bagaikan buah Hamdzalah, tidak harum dan rasanya pahit." (HR. Bukhari dan Muslim)

d. Allah akan mengangkat darjatnya
Dari Umar Bin Khatab ra., ia berkata : Telah Rasulullah saw bersabda : 
"Sesungguhnya Allah Ta'ala dengan kalam ini, mengangkat beberapa kaum dan merendahkan kaum lainnya." (HR. Muslim)

e. Mendapat kebaikan
Dari Ibnu Mas'ud ra., ia berkata : telah Rasulullah saw bersabda
"Barangsiapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, maka baginya satu kebaikan, dan setiap kebaikan dibalas dengan sepuluh kebaikan. Aku tidak mengatakan Alif Lam mim satu huruf, tetapi Alif satu huruf, Lam satu huruf, dan mim satu huruf."  (HR. At-Tirmidzi)

f. Mendapatkan kedudukan yang tinggi pada hari Qiamat
Dari 'Abdullah bin Umar dan dari Ibnu 'Ash ra., Rasulullah saw bersabda : 
"Dikatakan kepada pembawa Al-Qur'an "Bacalah dan naiklah, bacalah sebagaimana kamu membaca di dunia, maka sesungguhnya (tingginya) kedudukan (dicapai) pada akhir ayat yang kamu baca."  (HR. Abu Dawud, Tirmidzi, dan An-Nasai)


2. Keutamaan belajar dan mengajar Al-Qur'an

a. Merupakan amal terbaik
Dari 'Utsman Bin 'Afan ra., ia berkata : Rasulullah saw bersabda
"Sebaik-baik kamu sekalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya." (HR. Bukhari)


b. Terhindar dari kehancuran
Dari Ibnu 'Abas ra, ia berkata : Rasulullah saw bersabda
"Sesungguhnya orang yang tidak ada sedikitpun dari Al-Qur'an pada rongga mulutnya, bagaikan rumah yang rapuh."  (HR. At-Tirmidzi)

c. Mendapat sebaik-baik anugerah Allah
Rasulullah saw bersabda : Allah SWT berfirman : 
"Barangsiapa yang sibuk dengan Al-Qur'an (melebihi daripada sibuk) dengan zikir dan memohon (berdoa) kepada-Ku, pasti aku akan berikan kepadanya kurnia yang lebih utama dari yang Ku berikan kepada orang-orang yang memohon (berdoa). Dan keutamaan Kalam Allah di atas semua ungkapan, laksana keagungan Allah di atas semua makhluk-Nya" (HR. Tirmidzi)


d. Mendapat keistimewaan dihadapan makhluk
Dari Ibnu Umar ra., dari Rasulullah saw bersabda
"Tidak ada hasud yang benar kecuali kerana dua hal. Seseorang yang diberi Allah Al-Qur'an , maka ia mengamalnya siang mahupun malam. Dan seseorang yang diberi harta, maka ia menginfakannya siang dan malam." (HR. Bukhari dan Muslim)


0 komen:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...